LATIN - det kan du selv lære

Skolens opgivende holdning til faget latin tvinger os til at tage sproget op som selvstudium. Vi kan nemlig ikke undvære latin, det sprog som gennem mange århundreder var Europas kulturelle fælllessprog og derfor har sat sit tydelige præg på alle de europæiske sprog. Kendskab til latin giver svar på en mængde sproglige spørgsmål og gør det meget lettere at lære moderne sprog, men fremfor alt giver det latinske sprog os et levende indblik i oldtidens verden og den klassiske kultur, som vor egen kultur er så dybt forankret i.

 

 

LINGUA LATINA - det ideelle kursus til selvstudium

Latin er det ideelle sprog til selvstudium. Du får ikke brug for at tale latin, så der er ingen problemer med udtalen: det tager kun få minutter at lære de enkle regler for udtalen af de latinske bogstaver. Du har brug for et kursus der kan lære dig at læse latin på egen hånd med fuld forståelse af teksten. Hvis du kan opnå dette uden at slå gloser op og oversætte, så har du det ideelle kursus til selvstudium.

 

Et sådant kursus er LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA ('Det latinske sprog oplyst gennem sig selv') af Hans H. Ørberg. Det består af to dele: 1. del, FAMILIA ROMANA, er grundkursus, og 2. del, ROMA AETERNA, fortsætterkursus. Til kurset hører en Studiehåndbog, LATINE DISCO ('Jeg lærer latin'), med studievejledning, udtaleregler og instruktioner til de enkelte kapitler.

 

 

FAMILIA ROMANA - en romersk familie

 

 

I 1. del, Familia Romana, får du adgang til en romersk familie i 2. århundrede e. Kr. Bogens 35 kapitler udgør en fortløbende beretning, en begivenhedsrig "roman", med emne fra livet i denne familie. Hvert kapitel er inddelt i 3 eller 4 lektioner og består af en ret lang læsetekst, et grammatisk afsnit, GRAMMATICA LATINA og tre opgaver, PENSUM A, B og C. Bag i bogen findes en oversigt over grammatikken, en romersk kalender, en alfabetisk ordliste, INDEX VOCABULORUM og et grammatisk indeks. Det sproglige indhold dækker alt det væsentlige af den latinske grammatik og et fundamentalt ordforråd på ca. 1500 ord.  

 

 

Direkte forståelse - uden oversættelse

Den direkte metode er konsekvent gennemført. Bogen er helt igennem skrevet på latin, men fra først til sidst er teksten således tilrettelagt at sproget forstås umiddelbart af enhver: meningen fremgår af sammenhængen, når man læser med omtanke og koncentration om indholdet og udnytter al den hjælp der gives i form af illustrationer og marginalnoter. På denne måde kan du læse og forstå latin uden at være nødt til først at slå op i gloselister og grammatik for derefter at analysere hver sætning og oversætte ord for ord. Det er teksten selv, dvs. sammenhængen, meningen, situationen, der lærer dig ordenes og de grammatiske formers funktion og betydning. Det kræver at du er en opmærksom læser, men da tekstens indhold er både oplysende og underholdende, bliver studiet til en berigende og fornøjelig fritidsbeskæftigelse.

 

 

PENSA - de sproglige opgaver

De tre opgaver, PENSA, som afslutter hvert kapitel, tjener til at indøve grammatik og ordforråd og at sikre at teksten er forstået. Før du tager fat på PENSUM A, som er en grammatisk opgave, må du have studeret afsnittet GRAMMATICA LATINA, hvor nyindførte grammatiske former illustreres med systematisk ordnede eksempler; i PENSUM A gælder det om at indsætte de manglende endelser eller former. I PENSUM B er det nye ord der skal indsættes så de giver mening i sammenhængen. PENSUM C består af en række spørgsmål til teksten som skal besvares med latinske sætninger. Den selvstuderende opfordres til at besvare disse PENSA og indsende sin besvarelse (4 kapitler ad gangen) til rettelse.

 

 

Supplerende materiale og ordlister

Til grundkurset hører forskelligt supplerende materiale:

(1) COLLOQUIA PERSONARUM, en illustreret samling supplerende tekster, mest i dialogform, svarende i sværhedsgrad til kap. 1-24.

(2) EXERCITIA LATINA I, ekstraøvelser til alle bogens 133 lektioner.

(3) GRAMMATICA LATINA, en latinsk grammatik (formlære), med liste over uregelmæssige verber.

(4) Latin-dansk ordliste. Da et glemt ord altid kan findes i INDEX VOCABULORUM med henvisning til det sted hvor det indføres, kan denne ordliste helt undværes; den bør kun bruges til eventuel efterkontrol af et ords betydning. Der kan også leveres en Ordliste dansk-latin.

 

 

 

ROMA AETERNA - det evige Rom

 

 

2. del, ROMA AETERNA, fører frem til læsning af et rigt udvalg af klassisk latinsk litteratur. Hovedindholdet af de 21 lange kapitler er Roms historie som fortalt af romerne selv. Der indledes med en beskrivelse af det antikke Rom på historisk grundlag. Derpå følger en prosaversion af Vergils ÆNEIDE I-IV, med centrale passager i original, og Livius' 1. bog suppleret med uddrag af Ovids digte. Den lempelige forenkling af Livius' prosa ophører efterhånden helt, og hovedparten af bogen indeholder originale tekster af Livius, Aulus Gellius, Cornelius Nepos, Sallust, Cicero og Horats. Teksterne dækker Roms historie indtil slutningen af republikken. Ligesom i 1. del slutter hvert kapitel med tre opgaver, hvor de grammatiske kundskaber genopfriskes og udvides, nye ord indøves tillige med regler for orddannelse, og tekstforståelsen efterprøves. Det tilhørende hæfte med Instruktioner på dansk indeholder både sproglige og historiske oplysninger.

 

Til 2. del hører et registerbind, INDICES, med liste over romerske konsuler og deres triumfer, samt navneliste og ordliste til det samlede kursus. Også denne store ordliste leveres med dansk oversættelse: Latin-dansk ordliste II.

 

Øvebogen EXERCITIA LATINA II, indeholder ekstraøvelser til alle kapitler i ROMA AETERNA opdelt i 115 lektioner. (Lærere kan rekvirere svarnøgler til alle PENSA og EXERCITIA.)

 

 

Ekstra: Plautus, Cæsar og Petronius

Mine forkortede udgaver af Plautus' komedie AMPHITRYO og af Cæsars Gallerkrig (DE BELLO GALLICO) med forord og marginalnoter etc. på latin, kan læses i umiddelbar tilslutning til FAMILIA ROMANA. En tilsvarende udgave af Petronius' CENA TRIMALCHIONIS forudsætter læsning af en del af ROMA AETERNA. I alle udgaver er originalteksten uændret bortset fra udeladelser.

 

Denne side blev sidst opdateret 1. september 2003